Jour et HeureJour et HeureJour et HeureJour et HeureJour et HeureJour et Heure
HAUTECOURTMe 29/11 à 20h00Me 03/01/2024 à 20 hMe 24/01/2024 à 20 hMe 14/01/2024 à 19 h
SAINT-MARTIN-DU-MONTJe 30/11 à 20h00Je 30/11 à 17h00Je 04/01/2024 à 20 hJe 25/01/2024 à 20 hJe 15/01/2024 à 19 h
VARAMBONVe 01/12 à 20h30Ve 01/12 à 10h00Ve 05/01/2024 à 10 h et 20 h 30Ve 26/01/2024 à 10 h et 20 h 30Ve 15/02/2024 à 10 h et 20 h 30
NEUVILLE-SUR-AINSa 02/12 à 20h30Sa 06/01/2024 à 20 h 30Sa 27/01/2024 à 20 h 30Sa 17/02/2024 à 20 h 30
PONT D’AINDi 07/01/2024 à 14 h 30Di 28/01/2024 à 14 h 30Di 18/02/2024 à 14 h 30
MEILLONNASMa 05/12 à 20h30Ma 09/01/2024 à 20 h 30Ma 30/01/2024 à 20 h 30Ma 20/02/2024 à 20 h 30
TOSSIATMe 06/12 à 20h00Me 06/12 à 17h00Me 10/01/2024 à 20 hMe 31/01/2024 à 20 hMe 21/02/2024 à 20 h
ST-ETIENNE-DU-BOISJe 07/12 à 20h30Je 07/12 à 14h00Je 11/01/2024 à 15 h et 20 h 30Je 01/02/2024 à 15 h et 20 h 30Je 22/02/2024 à 15 h et 20 h 30
VAL REVERMONTVe 08/12 à 20h30Ve 12/01/2024 à 20 h 30Ve 02/02/2024 à 20 h 30Ve 23/02/2024 à 20 h 30
REVONNASSa 09/12 à 20h30Sa 13/01/2024 à 20 h 30Sa 03/02/2024 à 20 h 30Sa 24/02/2024 à 20 h 30
LA TRANCLIEREDi 10/12 à 17h00Di 14/01/2024 à 18 hDi 04/02/2024 à 18 hDi 25/02/2024 à 17 h
ETREZLu 04/12 à 20h30Lu 04/12 à 18h00Lu 15/01/2024 à 20 h 30Lu 05/02/2024 à 20 h 30Lu 26/02/2024 à 19 h 30
FOISSIATLu 12/12 à 19h30Ma 16/01/2024 à 20 hMa 06/02/2024 à 20 hMa 27/02/2024 à 19 h 30
POLLIATMe 13/12 à 20h00Me 13/12 à 15h00Me 17/01/2024 à 15 h et 20 hMe 07/02/2024 à 15 h et 20 hMe 28/02/2024 à 15 h et 20 h
MARSONNASJe 14/12 20h00Je 14/12 18h00Je 18/01/2024 à 20 hJe 08/02/2024 à 20 hJe 29/02/2024 à 20 h
SIMANDRE SUR SURANVe 15/12 à 20h30Ve 15/12 à 16h00Ve 19/01/2024 à 20 h 30Ve 09/02/2024 à 20 h 30Ve 01/03/2024 à 20 h 30
CORVEISSIATDi 17/12 à 17h00Di 17/12 à 15h00Di 21/01/2024 à 17 hDi 11/02/2024 à 17 hDi 03/03/2024 à 17 h
DROMLu 18/12 à 20h15Lu 18/12 à 18h15Lu 18/12 à 16h45Lu 22/01/2024 à 20 h 15Lu 12/02/2024 à 20 h 15Lu 04/03/2024 à 19 h 30
VILLEREVERSUREMa 19/12 à 15h30Ma 19/12 à 19h30Ma 23/01/2024 à 15 h 30 et 20 h 30Ma 13/02/2024 à 15 h 30 et 20 h 30Ma 05/03/2024 à 15 h 30 et 20 h 30

Une date

Je 14/12 20h00

deux colonnes

Jour et HeureJour et Heure
HAUTECOURTMe 29/11 à 20h00
SAINT-MARTIN-DU-MONTJe 30/11 à 20h00Je 30/11 à 17h00
VARAMBONVe 01/12 à 20h30
NEUVILLE-SUR-AIN
PONT D’AIN
MEILLONNASMa 05/12 à 20h30
TOSSIATMe 06/12 à 20h00Me 06/12 à 17h00
ST-ETIENNE-DU-BOISJe 07/12 à 20h30
VAL REVERMONT
REVONNASSa 09/12 à 20h30
LA TRANCLIERE
ETREZLu 04/12 à 20h30
FOISSIAT
POLLIATMe 13/12 à 20h00Me 13/12 à 15h00
MARSONNASJe 14/12 20h00Je 14/12 18h00
SIMANDRE SUR SURANVe 15/12 à 20h30Ve 15/12 à 16h00
CORVEISSIATDi 17/12 à 17h00Di 17/12 à 15h00
DROMLu 18/12 à 20h15Lu 18/12 à 18h15
VILLEREVERSUREMa 19/12 à 15h30Ma 19/12 à 19h30

trois films

Jour et HeureJour et HeureJour et Heure
HAUTECOURTMe 29/11 à 20h00
SAINT-MARTIN-DU-MONTJe 30/11 à 20h00Je 30/11 à 17h00
VARAMBONVe 01/12 à 20h30Ve 01/12 à 10h00
NEUVILLE-SUR-AINSa 02/12 à 20h30
PONT D’AIN
MEILLONNASMa 05/12 à 20h30
TOSSIATMe 06/12 à 20h00Me 06/12 à 17h00
ST-ETIENNE-DU-BOISJe 07/12 à 20h30Je 07/12 à 14h00
VAL REVERMONTVe 08/12 à 20h30
REVONNASSa 09/12 à 20h30
LA TRANCLIEREDi 10/12 à 17h00
ETREZLu 04/12 à 20h30Lu 04/12 à 18h00
FOISSIATLu 12/12 à 19h30
POLLIATMe 13/12 à 20h00Me 13/12 à 15h00
MARSONNASJe 14/12 20h00Je 14/12 18h00
SIMANDRE SUR SURANVe 15/12 à 20h30Ve 15/12 à 16h00
CORVEISSIATDi 17/12 à 17h00Di 17/12 à 15h00
DROMLu 18/12 à 20h15Lu 18/12 à 18h15Lu 18/12 à 16h45
VILLEREVERSUREMa 19/12 à 15h30Ma 19/12 à 19h30

film 6 à 7

Jour et HeureJour et Heure
HAUTECOURTMe 14/01/2024 à 19 h
SAINT-MARTIN-DU-MONTJe 15/01/2024 à 19 h
VARAMBONVe 15/02/2024 à 10 h et 20 h 30
NEUVILLE-SUR-AINSa 17/02/2024 à 20 h 30
PONT D’AINDi 18/02/2024 à 14 h 30
MEILLONNASMa 20/02/2024 à 20 h 30
TOSSIATMe 21/02/2024 à 20 h
ST-ETIENNE-DU-BOISJe 22/02/2024 à 15 h et 20 h 30
VAL REVERMONTVe 23/02/2024 à 20 h 30
REVONNASSa 24/02/2024 à 20 h 30
LA TRANCLIEREDi 25/02/2024 à 17 h
ETREZLu 26/02/2024 à 19 h 30
FOISSIATMa 27/02/2024 à 19 h 30
POLLIATMe 28/02/2024 à 15 h et 20 h
MARSONNASJe 29/02/2024 à 20 h
SIMANDRE SUR SURANVe 01/03/2024 à 20 h 30
CORVEISSIATDi 03/03/2024 à 17 h
DROMLu 04/03/2024 à 19 h 30
VILLEREVERSUREMa 05/03/2024 à 15 h 30 et 20 h 30